ankieta

Badanie sytuacji kobiet na rynku pracy w powiecie M. Kraków

Jaki jest Pani/Pana status zawodowy?
aktywny zawodowo
bierny zawodowo